Pływalnia Koło

REGULAMIN WHIRPOOLI

REGULAMIN WHIRPOOLA

 

1. Whirpool jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
2. Każda osoba korzystająca z whirpoola ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
3. Korzystanie z whirpoola odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
4. Whirpool dostępny jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
• dzieci do 7 roku życia,
• osób poniżej 130 cm wzrostu,
• uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna
5. osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z whirpoola ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej,
6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z whirpoola wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
7. Podczas wchodzenia do whirpoola należy zachować szczególną ostrożność.
8. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z whirpoola.
9. W whirpoolu może jednorazowo przebywać maksymalnie 5 osób.
10. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z whirpoola i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
• wchodzenia i wychodzenia z whirpoola w inny sposób niż poprzez schodki,
• użytkowania whirpoola, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
• użytkowania whirpoola w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
• wpychania osób do wnętrza whirpoola,
• wnoszenia do whirpoola jakichkolwiek przedmiotów,
• przebywania w whirpoolu w pozycji stojącej,
• zanurzania głowy i twarzy,
• wylewania wody z whirpoola
• siadania na obrzeżu niecki whirpoola
11. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy i pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające z whirpoola są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
12. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu whirpoola wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
13. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z whirpoola, a także z terenu pływalni.

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia Poniedziałek - Piątek
godz.:06:00 - 21:30 Sobota, niedziela i święta
godz.:08:00 - 20:00
>> więcej

Kontakt

Godziny otwarcia e-mail: basen@kolo.pl Informacja: 63/306 77 77
Informacja: 63/306 73 06
795-825-000
>> więcej

Jak dojechać

Godziny otwarcia Wjazd od ul.Kolejowa 7
62-600 Koło
>> więcej

INSTRUKTORZY

Godziny otwarcia Wykaz instruktorów nauki pływania
>> więcej